Lương là gì? Một số khái niệm về lương

0
5435

Lương là gì? 

Tiền lương hay lương là số tiền người sử dụng lao động có nghĩa vụ trả cho người lao động khi họ cung ứng sức lao động, theo quy định của pháp luật hoặc theo sự thỏa thuận hợp pháp của các bên trong hợp đồng lao động. 

Tiền lương được trả theo năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định. Trên thực tế, khái niệm “tiền lương” còn có thể hiểu theo nghĩa rộng, như khái niệm thu nhập của người lao động, bao gồm tiền lương cơ bản, các khoản tiền phụ cấp lương và tiền thưởng. 

Trong nền kinh tế thị trường, tiền lương là giá cả sức lao động, chịu sự chi phối của tuơng quan cung-cầu lao động trên thị trường. Tiền lương của người lao động làm công do các bên thỏa thuận, căn cứ vào công việc, điều kiện của các bên và kết quả lao động nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Một số khái niệm về lương

1.Lương tổng – Lương thực nhận 

Lương tổng là tổng số tiền mà một nhân viên nhận được trước khi thuế và các khoản khẩu trừ được đưa ra. Lương tổng bao gồm tất cả các khoản lương cơ bản, phụ cấp, trợ cấp, hoa hồng nếu có… Lương tổng là thu nhập bạn nhận được tương xứng với vị trí và trách nhiệm công việc mà bạn đảm nhận. Khi công ty trả lương cho bạn theo mức lương gross thì bạn phải trích ra một số tiền để đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc bao gồm: 8% BHXH, 1.5% BHYT & 1% BHTN và tiền đóng khoản thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Lương thực nhận là mức lương thực tế mà người lao động sẽ nhận được sau khi đã trừ đi các khoản như bảo hiểm bắt buộc, tiền thuế thu nhập cá nhân hoặc các khoản phải khấu trừ khác của người lao động. Lương thực nhận chính là tiền lương bạn cầm về tay hàng tháng của bạn tương ứng với vị trí công việc mà bạn đảm nhận. Các khoản giảm trừ này đã được công ty bạn tính toán, cân nhắc để đưa ra cho bạn một lời đề nghị về lương thực nhận hợp lý nhằm đạt được sự hợp tác bền vững giữa hai bên.

Công thức đổi lương gross sang lương thực nhận:

LƯƠNG THỰC NHẬN = LƯƠNG Gross– (BHXH + BHYT + BHTN + THUẾ TNCN)

2.Hệ thống lương 3P

Hệ thống lương 3P  là hệ thống được xây dựng sao cho cấu phần thu nhập cá nhân phải phản ánh được ba yếu tố, gồm có:Position – Vị trí công việc, P2: Person – Năng lực cá nhân và P3: Performance – Kết quả công việc. Một số chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ cho biết, hiện tại đây là phương pháp trả lương hợp tình hợp lý đối với người lao động mà vẫn đảm bảo được an toàn tài chính cho công ty. Cụ thể: 

P1: Pay for Position – Trả lương theo vị trí

Dựa vào bảng mô tả công việc cùng luật lao động, doanh nghiệp sẽ trả lương P1 tương ứng cho từng vị trí. Do vậy, người quản lý phải đánh giá được giá trị công việc ở từng vị trí chức danh, đồng thời tìm hiểu về mặt bằng trả lương chung của các doanh nghiệp cùng lĩnh vực để từ đó thiết lập nên quy chế tiền lương rõ ràng, phù hợp cho người lao động.

P2: Pay for Person – Trả lương theo năng lực cá nhân

Các tiêu chí xác định bao gồm:

– Năng lực chuyên môn: đây là các kiến thức cần có về chuyên môn nghiệp vụ ứng với từng chức danh công việc cụ thể trong doanh nghiệp

– Năng lực cốt lõi: là các khả năng tốt nhất cần có ở người phụ trách chức danh này.

– Năng lực theo vai trò: là các khả năng tối thiểu cần có của mỗi vị trí công việc.

Kết hợp với điều kiện cạnh tranh của thị trường, chúng ta sẽ có những điều chỉnh phù hợp với năng lực thực tế mà người lao động đã cống hiến. Ngoài ra, cũng cần có những khoản phụ cấp theo lương như: phụ cấp thâm niên công tác, phụ cấp năng lực vượt trội,…

P3: Pay for Performance – Trả theo hiệu quả công việc

Phương pháp này sẽ được tính dựa trên hiệu quả công việc của người lao động theo quy trình: Giao mục tiêu công việc -> Đánh giá hiệu quả công việc (hoàn thành hay không hoàn thành) -> Thưởng khuyến khích -> Phát triển cá nhân -> Phát triển tổ chức.

Ngày nay,để ứng dụng phương pháp trả lương 3p cũng như đãi ngộ nhân sự hiệu quả – công bằng, một giải pháp mà các doanh nghiệp thường xuyên sử dụng là ứng dụng phần mềm tính lương.

Nguồn: Công ty Giải pháp Công nghệ OOC

Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC

  • Hotline Hà Nội: 024 3553 7799 | 0963636066
  • Hotline HCM: 028 3925 3985
  • Email: ooc@ooc.vn
  • Facebook: https://www.facebook.com/oocdigiims
  • Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJSHjeB_AQViZVDOy_biEQQ
  • Twitter: https://twitter.com/oocsolution